Kwaliteitsrapport2018
P. 1

 MEI 2019
elk verhaal telt
d
d
n
o
r
s
e
c
e
i
n
d
o
i
v
r
i
d
u
p
e
g
l
e
m
r
c
o
l
z
i
ë
n
t
Hoe hebBen we aan kwaliTeit
BHV
o
n
d
gewErkt?
Medicatie audits
veiligheid
driehoeks- kunde
zorgplan en zorgplan- bespreking
Hoe gAat het meT mij?
Legionella
voedsel- veiligheid
LACCS, Triple C, EIM-BOL
e
r
t
z
r
o
o
e
p
k
p
c
a
l
r
i
s
t
ë
i
e
n
t
t
i
e
l
r
a
v
w
a
r
k
i
n
g
e
leren & ontwikkelen: scholingen
ontwikkelplan individueel / team
gaat goed en wat kan beter?
moreel beraad
inter- disciplinair overleg
n
s
z
e
a
l
e
f
t
r
n
e
i
fl
e
c
t
i
e
Kwaliteitsrapport 2018
Hoe is het voor mij geregeld?
veilig incidenten melden
1
➊ ➍ ➋
➌ Wat
huiskamer overleg
goed leven gesprek
Ben ik tevreden?
reflecteren
& leren intervisie
   1   2   3   4   5